5614 AALVIK (Feltpoståpneri) [no]

5614 AALVIK (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:15:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/011d759b-9c4b-4fdf-8b09-cbfb8a8e47ff | RDF/XML | JSON-LD
Name
5614 AALVIK
Norwegian bokmål

Alternative name
AALVIK
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
16.11.1919
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål

Termination
?

-Time
?
Code
5614
Type
Norwegian bokmål

History

AALVIK feltpoståpneri ble opprettet fra 16.11.1919 istedenfor det tidligere Feltpostkontor nr 19. Sirk. 63, 22.11.1919.Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅLVIK feltpoståpneri.ÅLVIK feltpoståpneri ble 1.7.1924 omgjort til fast poståpneri. Sirk. 11, 22.5.1924.Fra 1.2.1958 ble poståpneriet lagt under Norheimsund postkontor. Sirk. 31, 19.11.1957.Fra 1.4.1973 lagt under Voss postområde. Sirk. 41, 13.11.1972.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.Postkontoret 5614 ÅLVIK ble lagt ned fra 28.5.1998 og samtidig omgjort til postfilial. (Melding ved stempelretur til Postmuseet.)Ved omorganisering av postnummersystemet fikk postboksadressatene under postkontoret 5614 ÅLVIK tildelt postnr 5605.Poståpneriet nyttet antakelig det tidligere utsendte 2-rings stempel.(5614)

Handelsbest. Olav Øistesø 16.11.1919.

Anna Øistesø (Varberg) kst. 1.5.1929 (f. 1903).

John Rude Bjørke midlertidig fra 1.7.1957, kst. 1.10.1957 (f. 1918).

Poståpner Wilhelm Joramo midlertidig fra 1.10.1960 (f. 1917). Han var poståpner på Samuelsberg i Troms.

Brita Heradstveit kst. 1.2.1962 (f. 1929).

Poståpner Kari Flesland 1.7.1968 (f. 1915).

Posteksp.D Brita Heradstveit Tveit 1.10.1982 (f. 1929).

Gro Hallanger 1.11.1992.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 16.11.1919 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
16.11.1919 ?

--Earliest time
16.11.1919
--Latest time
?
Alternative id
DigitaltMuseum: 021166442133

-Id
021166442133
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål