1339 VØYENENGA (Underpostkontor II)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:08
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/fc9863a5-14f2-40c2-b2b7-fa3b9024487d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1339 VØYENENGA
Bokmål

Alternative navn
VØYENENGA
Bokmål

Etablering
01.02.1964 Bærum (Kommune)

-Tidspunkt
01.02.1964
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
1339
Forretningstype
Historikk

VØYENENGA underpostkontor II, i Bærum komm., Akershus fylke, under Sandvika postkontor, ble opprettet den 1.2.1964. Sirk. 4, 15.2.1964.

Underpostkontoret II ble fra 1.4.1970 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 6, 23.2.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk underpostkontoret II betegnelsen bare underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærium postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Ved omorgansering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk veiadressene under postkontoret VØYENENGA nytt postnr 1339. Samtidig fikk selve postkontoret VØYENENGA beholde postnr 1313 (inkl. postboksnr 1--199) og nytt postnr 1314 (postboksnr 200 og høyere).

Datostempel av 1-rings type 22 mm ble tilsendt ved opprettelsen.

(1313 / 1339)
Styrere:
Styrt av reservepersonale fra Sandvika postkontor, fra 1.2.1964 , bl.a. Anne-Lise Baadnes (f. 1945).
Gunvor Holth kst. 1.4.1966 (f. 1923). Under sykdom fra august 1988 midlertidige vikarer: Førstepostbetj. Jan Egil Kristiansen (f. 1952) og posteksp. Reidun Kyllo (f. 1965).
Førstepostkass. Odd Roar Kristensen vikar fra 12.6.1989 (f. 1959).
Førstepostkass. Niels O. Grande vikar fra 1.1.1990, fast 1.3.1991 (f. 1963).
Åge Svartdal 1.4.1993.
Poststyrer Sissel Moi 1.5.1994.
Postmester Bjørnar Næstby 1.7.1998.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.02.1964 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.02.1964 ?

--Tidligste tidspunkt
01.02.1964
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål