Sist lagret
09.01.2015 12:44:33
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/e8ef5b05-e70f-48c8-a2a4-4a754a7096ef | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Bolsøy
Bokmål

Kode
1544