Vändträsk Byaförening (Förening) [sv]

Vändträsk Byaförening (swedish)

Hembygdsförbund och -föreningar (Sveriges Hembygdsförbund) [sv]

Dataset owner
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
05/10/2015 10:27:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e5f2100f-7d58-4351-9629-21542b3b8a9c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Vändträsk Byaförening
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

-Place