1380 HEGGEDAL (Poståpneri)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
23.10.2015 16:07:42
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/da6e417e-876b-4aed-8136-9e7899429e37 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1380 HEGGEDAL
Bokmål

Alternative navn
HEGGEDAL
Bokmål

Etablering
01.07.1883 Asker (Kommune)

-Tidspunkt
01.07.1883
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
1380
Forretningstype
Bokmål

Historikk

HEGGEDAL poståpneri var først tenkt opprettet fra 15.11.1874, men opprettelsen ble av ukjent årsak trukket tilbake. Sirk. 18, 8.12.1874.

HEGGEDAL poståpneri, på jernbanestasjonen, i Asker prestegjeld, Ager og Folloug fogderi, under Christiania postktr., ble opprettet fra 1.7.1883. Sirk. 14, 21.6.1883.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1.postdistr. Sirk. 47, 15.11.1962.

Fra 1.6.1965 lagt under Asker postktr. Sirk. 23, 14.6.1965.

Fra 1.7.1972 igjen lagt under Adm.avd. 1.postdistr. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved ny omorganisering ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser i Heggedal (under Asker kommune) tildelt postnr 1389 HEGGEDAL. Postboksadressater under HEGGEDAL beholdt postnr 1380 HEGGEDAL.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1884.

(1380)
Poståpnere/styrere:
Stasj.eksp. Hans Bergersen 1.7.1883 (f. 1840).
Stasj.mester Thv. Amundsen 1.10.1912 (død 3.11.1913).
Fung.stasj.mester K. Gunnestad midlt. 3.11.1913.
Stasj.mester A. Grønvold 27.1.1914.
Ingvald Isachsen 1.7.1917 (f. 1863).
Overtatt av Norges Statsbaner 1.7.1934.
Posteksp. Per Thorolf Nordby 1.7.1957 (f. 1925).
Poststyrer Bjørnar Næstby 1.7.1990 (f. 1949).
Poststyrer Martha Ulland 1.1.1999.
Poststyrer (vikariat) Torunn Bjerke Greve 1.2.1999.

Årlig poståpnerlønn var:

1883 1885 1887 1890 1895 1902 1907 1917
Kr 96 120 200 400 480 600 700 850

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt.dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.07.1883 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.07.1883 ?

--Tidligste tidspunkt
01.07.1883
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål