1351 RUD (Postkontor C)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:53:34
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c7fd0759-b0ce-41c0-8ae2-159e4ae43307 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1351 RUD
Bokmål

Alternative navn
RUD
Bokmål

Etablering
01.06.1977 Bærum (Kommune)

-Tidspunkt
01.06.1977
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
1351
Forretningstype
Bokmål

Historikk

1351 RUD postkontor C, i Bærum kommune, Akershus fylke, under Adm.avd. i Oslo postdistrikt, ble opprettet den 1.6.1977. Sirk. 15, 31.5.1977.

Postkontoret fikk fra 1.7.1982 status av postkontor B. Sirk. 23, 23.6.1982.

Ved omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk veiadressene under postkontoret 1351 RUD nytt postnr 1346 GJETTUM, bortsett fra Bærumsveien 444/453 til slutt, Hauger skolevei, Johs. Haugeruds vei, Løxaveien, Olav Ingstads vei, Rudssletta, og Vangkroken 1--9 og 2--10. Postboksadressatene under postkontoret 1351 RUD fikk samtidig postnr 1309 RUD.

(1351)
Poststyrere/postmestere:
Vaktleder Kari Signhild Styve 1.6.1977 (f.1935).
Postkass. Kirsti Britt Tvergrov vikar fra 1.4.1981 (f.1950).
Kari Signhild Styve tilsatt postmester fra 1.12.1982 (f.1935).
Førstesekr. Grete Wiig vikar fra 1.2.1987, fast 1.1.1988 (f. 1937).
Førstepostkass. Lill Jenny Naasen vikar fra 1.7.1989 (f. 1956).
Postmester Sissel Anita Moi 1.1.1992 (f. 1958).
Postmester (vikar) Lill Jenny Naasen fra 1.6.1992 (f. 1956).
Poststyrer ( vikar) Vibeke Sporsheim fra 1.5.1998.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.06.1977 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.06.1977 ?

--Tidligste tidspunkt
01.06.1977
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål