AGUILA

Beskrivelse
AGUILA
Nasjon: Norsk
Type: Skip
Byggested: Amerika
Endelig skjebne: Strandet, vrak 1866 /5 ved Dorden, America
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:17
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/bac03038-49c2-4b80-95e1-9e60fb03ec87 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
AGUILA
Bokmål

Beskrivelse
AGUILA
Nasjon: Norsk
Type: Skip
Byggested: Amerika
Endelig skjebne: Strandet, vrak 1866 /5 ved Dorden, America
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
255 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Hjemsted:

Risør 1864-66

Skipsfører:

C. Bjelke 1864

Eier:

H. Dedekam 1864-

Bokmål

Mål
Tonnasje: 255 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
255
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
? Amerika

-Tidsperiode
?

--Tidligste tidspunkt
?
-Stedreferanse
Amerika

--Sted (tekst)
Amerika
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål