Chichewa | chewa | nyanja (ny) Plassholdere

Chichewa | chewa | nyanja (nynorsk), Chichewa | Chewa | Nyanja (engelsk), chichewa | chewa | nyanja (fransk), Nyanja-Sprache (tysk)

Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
28.07.2016 10:33:19
Publisert
Status

URI
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/ny
Betegnelse
Chichewa | chewa | nyanja
Bokmål

Chichewa | chewa | nyanja
Nynorsk

Chichewa | Chewa | Nyanja
Engelsk

chichewa | chewa | nyanja
Fransk

Nyanja-Sprache
Tysk

Alternativ betegnelse
Chewa
Engelsk

nyanja
Fransk

Nyanja-Sprache
Tysk

Chichewa
Engelsk

Nyanja
Engelsk

chewa
Fransk

chichewa
Fransk

Kode
ny