1675 SPJÆRØY (Brevhus II)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:25
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/965a70d1-e371-4c4d-b40f-bd4e4fde9b70 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1675 SPJÆRØY
Bokmål

Alternative navn
SPJÆRØY
Bokmål

Etablering
01.03.1967 Hvaler (Kommune)

-Tidspunkt
01.03.1967
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.12.1973

-Tidspunkt
31.12.1973
Kode
1675
Forretningstype
Bokmål

Historikk

SPJÆRØY brevhus II, i Hvaler herred, Østfold fylke, under Fredrikstad postkontor, ble opprettet fra 1.3.1967 i stedet for det tidligere Spjærøy poståpneri. Sirk. 7, 22.2.1967.

Brevhuset 1675 SPJÆRØY II P ble lagt ned fra 1.1.1974. Ny postadresse: 1674 VESTERØY. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Brevhuset nyttet trolig datostempel av 2-rings vanlig type etter poståpneriet.

(1675)
Brevhusstyrer:
Arnt Olaf Johansen 1.3.1967 (f. 1916). Han var også landpostbud i rute 211.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.03.1967 31.12.1973

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.03.1967 31.12.1973

--Tidligste tidspunkt
01.03.1967
--Seneste tidspunkt
31.12.1973
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål