2462 VALMEN (Brevhus II)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:59
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/8fe056b7-b7b7-4b8c-9285-8928e59da7a1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
2462 VALMEN
Bokmål

Alternative navn
VALMEN
Bokmål

Etablering
01.12.1947 Åmot (Kommune)

-Tidspunkt
01.12.1947
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Nedleggelse
31.12.1974

-Tidspunkt
31.12.1974
Kode
2462
Forretningstype
Bokmål

Historikk

VALMEN brevhus II, i Åmot herred, Hedemark fylke, under Elverum postkontor, ble opprettet den 1.12.1947. Posten til/fra stedet ble sendt med bipostrute nr 1015 Rena -- Femundsenden. Sirk. 34, 12.12.1947.

Brevhuset fikk fra 1.4.1950 status av brevhus I. Sirk. 8, 31.3.1950.

Ble fra 1.7.1953 lagt under Rena postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.3.1970 igjen lagt under Elverum postkontor. Sirk. 6, 23.2.1970.

2462 VALMEN brevhus I P ble lagt ned fra 1.1.1975. Ny postadresse: 2460 OSEN. Sirk. 4, 3.2.1975.

"Kronet posthorn"-stempel ble tilsendt i oktober 1947.

(2462)
Brevhusstyrere:
Pelsdyroppdretter Karsten Storholm 1.12.1947 (f. 1905, død 12.1.1969).
Ragnhild Storholm 13.1.1969 (f. 1937).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.12.1947 31.12.1974

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.12.1947 31.12.1974

--Tidligste tidspunkt
01.12.1947
--Seneste tidspunkt
31.12.1974
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål