finsk (fi) Plassholdere

finsk (nynorsk), finska (svensk), Finnish (engelsk), finnois (fransk), Finnisch (tysk)

Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
28.07.2016 10:33:20
Publisert
Status

URI
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/fi
Betegnelse
finsk
Bokmål

finsk
Nynorsk

finska
Svensk

Finnish
Engelsk

finnois
Fransk

Finnisch
Tysk

Alternativ betegnelse
Finnish
Engelsk

finnois
Fransk

Finnisch
Tysk

Kode
fi