4763 HEIMDALSBYGD (Brevhus I)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:53:40
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/8279e232-89e2-4c39-a11d-33a19ff64c15 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
4763 HEIMDALSBYGD
Bokmål

Alternative navn
HEIMDALSBYGD
Bokmål

Etablering
01.01.1959 Birkenes (Kommune)

-Tidspunkt
01.01.1959
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.08.1977

-Tidspunkt
31.08.1977
Kode
4763
Forretningstype
Bokmål

Historikk

HEIMDALSBYGD brevhus I, i Vegusdal kommune, Aust-Agder fylke, under Lillesand postktr., ble opprettet fra 1.1.1959 i stedet for det tidligere poståpneri. (Retting nr 3. til 81. utg. av N.P.).

Brevhuset nyttet antakelig poståpneriets sist leverte datostempel av 2-rings type med tverrbjelker i indre ring (ca 1939).

Brevhuset ble fra 1.10.1972 lagt under Kristiansand S postområde. Sirk. 33, 19.8.1972.

Brevhuset 4763 HEIMDALSBYGD ble lagt ned fra 1.9.1977. Ny postadresse: 4760 BIRKELAND. Sirk. 26, 22.9.1977.

(4763)
Brevhusstyrer:
Kristen Heimdal 1.1.1959 (f.1899).
(?) (?) (?)

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.01.1959 31.08.1977

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.01.1959 31.08.1977

--Tidligste tidspunkt
01.01.1959
--Seneste tidspunkt
31.08.1977
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål