2242 MOROKULIEN (Brevhus II)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:54:52
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/8274012d-8965-4447-b8fd-16395c9d2bc4 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
2242 MOROKULIEN
Bokmål

Alternative navn
MOROKULIEN
Bokmål

Etablering
04.10.1959 Eidskog (Kommune)

-Tidspunkt
04.10.1959
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
2242
Forretningstype
Bokmål

Historikk

MOROKULIEN brevhus II, i Eidsskog herred, Hedemark fylke, under Kongsvinger postkontor, ble opprettet den 4.10.1959 i forbindelse med underholdningsprogram med samme navn i svensk og norsk radio. Sirk. 30, 26.10.1959.
Posten til/fra brevhuset ble utvekslet over Magnor poståpneri, og det kunne forekomme at post innlevert ved brevhuset hadde både svenske og norske frimerker.

Brevhuset nyttet motivdatostempel.

Brevhuset MOROKULIEN ble lagt ned fra 21.12.1959, men gjenopprettet den 25.6.1960 med sesong hvert år i tiden 1.5.--30.9. Brevhuset lå ved fredsmonumentet mellom Eidsskog og Eda kommune på grensen mellom Norge og Sverige. Brevhuset var norsk/svensk og lå under Kongsvinger og Arvika postkontorer. Både svenske og norske frimerker kunne nyttes ved brevhuset, og posten ble sendt over Magnor poståpneri. Sirk. 20, 15.7.1960.

(2242)
Brevhusstyrer:
Norges fredslag fra 4.10.1959.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 04.10.1959 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
04.10.1959 ?

--Tidligste tidspunkt
04.10.1959
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål