2363 BYFLATEN (Brevhus I)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:53
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/775683cc-e934-4c82-b928-0c35bbfbfcc2 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
2363 BYFLATEN
Bokmål

Alternative navn
BYFLATEN
Bokmål

Etablering
01.07.1954 Ringsaker (Kommune)

-Tidspunkt
01.07.1954
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.10.1968

-Tidspunkt
31.10.1968
Kode
2363
Forretningstype
Bokmål

Historikk

BYFLATEN brevhus I, i Ringsaker herred, Hedemark fylke, under Hamar postktr., ble opprettet den 1.7.1954. Posten ble sendt med Dovrebanen (Hamar--Fåberg). Sirk. 13, 15.6.1954.

Brevhuset 2363 BYFLATEN ble lagt ned fra 1.11.1968. Ny postadresse: 2380 BRUMUNDDAL. Sirk. 37, 15.11.1968.

Brevhuset nyttet datostempel av 2-rings vanlig type med åpen stjerne.

(2363)
Brevhusstyrere:
Veldre Samvirkelag v/best. A. O. Dokken 1.7.1954 (f. 1896).
Hans Kjernsholen 1.7.1966 (f. 1923).
Senere igjen overtatt av Veldre Samvirkelag.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.07.1954 31.10.1968

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.07.1954 31.10.1968

--Tidligste tidspunkt
01.07.1954
--Seneste tidspunkt
31.10.1968
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål