Eidanger Salpeterfabriker (Kjemisk industri)

Beskrivelse
Herøya i daværende Eidanger kommune ble valgt som nytt produksjonssted av Hydro i 1927 da selskapet besluttet å ta i bruk ammoniakkmetoden (Haber-Bosch) for fremstilling av ammoniakk (NH4). Arbeidet med de nye fabrikkene ble påbegynt i februar 1928 og det nye selskapet ble gitt navnet Eidanger Salpeterfabriker. Stedet ble valgt blant annet på grunn av nærhet til de store kalksteinsforekomstene på Kjørholt som var nødvendige for produksjonen av kalksalpeter. Etter produksjonsstart i mai 1929 v... Herøya i daværende Eidanger kommune ble valgt som nytt produksjonssted av Hydro i 1927 da selskapet besluttet å ta i bruk ammoniakkmetoden (Haber-Bosch) for fremstilling av ammoniakk (NH4). Arbeidet med de nye fabrikkene ble påbegynt i februar 1928 og det nye selskapet ble gitt navnet Eidanger Salpeterfabriker. Stedet ble valgt blant annet på grunn av nærhet til de store kalksteinsforekomstene på Kjørholt som var nødvendige for produksjonen av kalksalpeter. Etter produksjonsstart i mai 1929 var Hydros fabrikker på Rjukan og Notodden leverandører av ammoniakk til fabrikkene på Herøya. På det meste arbeidet 6.500 ansatte ved fabrikkene på Herøya (1960).
Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Teknisk Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
03.01.2018 12:28:03
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/609b331c-7f59-4960-8070-b97bf1b28d58 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Eidanger Salpeterfabriker
Bokmål

Beskrivelse
Herøya i daværende Eidanger kommune ble valgt som nytt produksjonssted av Hydro i 1927 da selskapet besluttet å ta i bruk ammoniakkmetoden (Haber-Bosch) for fremstilling av ammoniakk (NH4). Arbeidet med de nye fabrikkene ble påbegynt i februar 1928 og det nye selskapet ble gitt navnet Eidanger Salpeterfabriker. Stedet ble valgt blant annet på grunn av nærhet til de store kalksteinsforekomstene på Kjørholt som var nødvendige for produksjonen av kalksalpeter. Etter produksjonsstart i mai 1929 var Hydros fabrikker på Rjukan og Notodden leverandører av ammoniakk til fabrikkene på Herøya. På det meste arbeidet 6.500 ansatte ved fabrikkene på Herøya (1960).
Bokmål

Etablering
1927

-Tidspunkt
1927
Forretningstype