1341 SLÆPENDEN (Poståpneri)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:09
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/5859d1f6-4c44-47b0-a442-11d41b44f1a5 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1341 SLÆPENDEN
Bokmål

Alternative navn
SLÆPENDEN
Bokmål

Etablering
01.07.1893 Asker (Kommune)

-Tidspunkt
01.07.1893
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
1341
Forretningstype
Bokmål

Historikk

SLÆPENDEN poståpneri, på jernbanestasjonen Slebende, i Asker herred, Aker og Follo fogderier, under Kristiania postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1893, med postforbindelse med ledsaker på lokaltog til/fra Kristiania, i stedet for det tidligere brevhus Slebende. Sirk. 19, 15.7.1893.

Poståpneriet ble fra 1.7.1920 lagt under Sandviken postkontor. Sirk. 31, 19.6.1920.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til SLEPENDEN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.1.1924 ble poståpneriet igjen lagt under Kristiania postkontor. Sirk. 58, 21.12.1923.

Fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Fra 1.9.1964 igjen lagt under Sandvika postkontor. Sirk. 29, 19.9.1964.

Fra 1.4.1970 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 6, 23.2.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 10.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret SLEPENDEN nytt postnr 1341. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 1341 SLEPENDEN beholde det gamle postnr 1312.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen..

(1312 / 1341)
Poståpnere/styrere:
Jernbaneeksp. M. Gustafsen 1.7.1893 (f. 1861).
Furér Martin Tanum 16.11.1926 (f. 1882).
Ingrid Tanum 1.9.1950 (f. 1913). Under tjenestefri uten lønn i tiden 23.10.1954-- 19.1.1955 trolig med res.poståpner Trønnes som midlertidig styrer.
Elna Ruth Fadum Pedersen midlertidig fra 1.2.1958, kst. 1.5.1958 (f. 1916).
Poståpner Sverre Bergh 1.9.1959 (f. 1915).
Postass. Bodil Gunvor Johansson 1.9.1982 (f. 1944).
Poststyrer Kirsti Brit Tvergrov 1.8.1984 (f. 1950).
Vigdis Hunstad vikar fra 1.8.1987, fast 11.5.1988 (f. 1962).
Poststyrer (vikar) Mariann Fyhn Holmquist fra 1.9.1996.
Poststyrer ( vikar) Mona Svendsen fra 1.5.1999.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1895 kr 160,-, i 1904 kr 200,-, i 1908 kr 350,- og i 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.07.1893 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.07.1893 ?

--Tidligste tidspunkt
01.07.1893
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål