1340 SKUI (Poståpneri)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:55:02
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/57647f2e-f302-49e8-9ba8-2d6f9bd4e0d9 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1340 SKUI
Bokmål

Alternative navn
SKUI
Bokmål

Etablering
01.10.1945 Bærum (Kommune)

-Tidspunkt
01.10.1945
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
14.04.1996

-Tidspunkt
14.04.1996
Kode
1340
Forretningstype
Bokmål

Historikk

SKUI poståpneri, i Bærum herred, Akershus fylke, under Sandvika postkontor, ble opprettet den 1.10.1945 i stedet for det tidligere brevhus. Posten til/fra stedet ble sendt med landpostbudrute nr 2243 Sandvika -- Skui -- Brenna og med rutebil til Sandvika. Sirk. 25, 20.9.1945.

Poståpneriet ble fra 1.4.1970 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 6, 23.2.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Postkontoret 1314 SKUI, i Asker og Bærum postområde, ble nedlagt fra 15.4.1996. Stengte for skrankeekspedisjoner allerede fra 1.4.1996. -- Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 8, 29.3.1996.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk SKUI nytt postnr 1340.

(1314 / 1340)
Poståpnere/styrere:
Karen Dorthea Hansen 1.10.1945 (f. 1905). Under sykdom i 1959/60 med vikarer .
Inger Signe Bøhmer kst. 1.6.1971.
Ellenor Evensen ble kst. 1.6.1973 (f. 1934).
Poststyrer midlertidig Jeanette Andresen fra 1.11.1995.

Poståpnerlønnen var det første år kr 800,-, og fra 1946 kr 1.600,-.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.10.1945 14.04.1996

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.10.1945 14.04.1996

--Tidligste tidspunkt
01.10.1945
--Seneste tidspunkt
14.04.1996
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål