2622 Gausa

Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:13:07
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/55a1510b-6da8-4bcd-9d7c-2572f31dedeb | RDF/XML | JSON-LD
Navn
2622 Gausa
Bokmål

Alternative navn
Gausa
Bokmål

Kode
2622
Historikk

Gausa - se Gausdal

Bokmål

Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål