Lassbyns Hembygds-och intresseförening (Förening) [sv]

Lassbyns Hembygds-och intresseförening (swedish)

Hembygdsförbund och -föreningar (Sveriges Hembygdsförbund) [sv]

Dataset owner
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
05/10/2015 10:27:01
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4cd2b0b0-4132-4751-bf96-5890086aa3b7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lassbyns Hembygds-och intresseförening
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

-Place