MELFJORDEN I HELGELAND

Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:24:54
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/48384777-ae9f-4383-8cd4-dc868246d816 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
MELFJORDEN I HELGELAND
Bokmål

Historikk

MELFJORDEN I HELGELAND poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Nordfjordnes, i Rødø herred, Nordland amt, under Bodø postkontor, ble underholdt fra 1.7.1907. Sirk. 36, 10.7.1973.

Navnet ble fra 1.4.1914 endret til HANVIKHAUGEN. Sirk. 10, 25.3.1914.

Poståpneriet 8193 HANVIKHAUGEN ble lagt ned fra 1.8.1973. Ny postadresse: 8192 MELFJORDBOTN. Sirk. 26, 10.7.1973.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8193)
Poståpnere:
Gårdbr. og ds.eksp. L. Hytten 1.7.1907.
Konrad Nikolaisen 1.7.1920 (f.1885, død 31.8.1953).
(?) (?) (?) 31.8.1953.
Ds.eksp. Leif Dahl Nikolaisen 1.7.1954 (f.1916).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1909, da årlig lønn ble satt til kr 100,- og fra 1917 kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50%.

Bokmål

Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål