5023 BERGEN-DREGGEN (Underpostkontor) [no]

5023 BERGEN-DREGGEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:15:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/457f1248-81e4-4ee5-b23b-71e274dbd66b | RDF/XML | JSON-LD
Name
5023 BERGEN-DREGGEN
Norwegian bokmål

Alternative name
BERGEN-DREGGEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01.10.1972
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål

Termination
?

-Time
?
Code
5023
Type
Norwegian bokmål

History

5015 BERGEN-DREGGEN underpostkontor, i Bergen komm., Hordaland fylke, under Bergen postkontor, ble opprettet den 1.10.1972. Sirk. 37, 17.10.1972.

Underpostkontoret fikk ved etablering av nye poststedsgrupper status av postkontor fra 1.1.1974. Sirk. 1, 19.1.1974.

Navn og status ble fra 1.11.1974 endret til DREGGEN postkontor B. Sirk. 30, 9.9.1974.

Postkontoret fikk tildelt datostempel av 1-rings type 22 mm ved opprettelsen.

Postnr 5015 ble fra 1.4.1987 endret til postadr: 5023 Bergen. (4.trafikk-kontor, 26.11.1986).

(5015 / 5023)
Poststyrere/postmestere:
Kirsten Ingeborg Haugland 1.10.1972 (f. 1922).
Førstepostfullm. Sidsel Totland vikar fra 1.5.1987 (f. 1942).
Postmester (vikar) Jan Fjeldsbø fra 1.8.1995.
Poststyrer (deltidsstilling) Vibeke Aaberg fra 1.6.1998.
Poststyrer (deltidsstilling) Marit Bjørkhaug fra 1.1.2000.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01.10.1972 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01.10.1972 ?

--Earliest time
01.10.1972
--Latest time
?
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål