1357 BEKKESTUA (Poståpneri)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:10
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/3e537d1a-407c-4abf-af21-de094718c996 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1357 BEKKESTUA
Bokmål

Alternative navn
BEKKESTUA
Bokmål

Etablering
01.11.1944 Bærum (Kommune)

-Tidspunkt
01.11.1944
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
1357
Forretningstype
Bokmål

Historikk

BEKKESTUA poståpneri, i Bærum herred, Akershus fylke, under Oslo postkontor, ble opprettet den 1.11.1944. Posten til/fra stedet ble sendt med Bærumsbanen. Sirk. 22, 5.10.1944.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Fra 1.9.1972 omgjort til postkontor A. Sirk. 30, 10.8.1972.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk vei- og gateadresser under BEKKESTUA nye postnummer 1357 og 1358, mens postboksadressatene under BEKKESTUA postkontor fikk nye postnr 1318 og 1319 (mot tidligere 1341).

Datostempel av 2-rings vanlig type med åpen stjerne nederst ble antakelig levert ved opprettelsen.

(1340 / 1357 og 1358)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Ellen Margit Nøtsund 1.11.1944. (f. 1914).
Avd.sjef II (styrer) Lyder Magne Nordby 1.9.1972. (f. 1925).
Avd.leder Kjell Johan Gjertsen 1.8.1976 ( f. 1926).
Postmester (vikar) Brit Eva Kvalum fra 1.11.1993.
Postmester Elling-Olav Weimodet fra 1.1.1994.
Postmester Tove Larsen 1.5.1998.
Postmester (vikar) Johanne Lassemo fra 1.4.2001.

Poståpnerlønnen var det første år kr 1.800,-, fra 1945 kr 3.500,- og i 1949 kr 5.000,-.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.11.1944 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.11.1944 ?

--Tidligste tidspunkt
01.11.1944
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål