6716 HUSEVÅG (Poståpneri)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
10.10.2018 13:54:46
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/3d8a2dfb-e24e-4be2-bcac-4c6db8a6f401 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
6716 HUSEVÅG
Bokmål

Alternative navn
HUSEVÅG
Bokmål

Etablering
01.01.1935 Vågsøy (Kommune)

-Tidspunkt
01.01.1935
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
25.11.1997

-Tidspunkt
25.11.1997
Kode
6716
Forretningstype
Bokmål

Historikk

HUSEVÅG poståpneri, i Davik herred, Sogn og Fjordane fylke, under Måløy postktr., ble opprettet den 1.1.1935. Posten til/fra stedet ble sendt med bipostrute nr 4873 Husevåg -- Måløy. Sirk. 39, 19.12.1934.

Poståpneriet ble fra 1.4.1970 lagt under Nordfjordeid postontor. Sirk. 18, 28.5.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6716 HUSEVÅG er lagt ned fra 26.11.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 28, 29.10.1997.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6716)
Poståpnere/styrere:
Lærer Sigurd Husevåg 1.1.1935 (f. 1890).
Tlf.best. Peter Joar Husevåg 1.7.1951 (f. 1926).
Anfinn Leonard Husevåg 1.10.1959 (f. 1911).
Magnhild Husevåg 1.4.1981 (f. 1924).
Eli Refvik poståpner i perioden 1993-1997.
Kristin Husevåg Beltran vikar 1995/1996.

Den første årlige poståpnerlønn var kr 270,-.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.01.1935 25.11.1997

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.01.1935 25.11.1997

--Tidligste tidspunkt
01.01.1935
--Seneste tidspunkt
25.11.1997
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål