avarisk (av) Plassholdere

avarisk (nynorsk), Avaric (engelsk), avar (fransk), Awarisch (tysk)

Språk (ISO 639-1) (Eksterne data)

Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
28.07.2016 10:33:17
Publisert
Status

URI
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/av
Betegnelse
avarisk
Bokmål

avarisk
Nynorsk

Avaric
Engelsk

avar
Fransk

Awarisch
Tysk

Alternativ betegnelse
Avaric
Engelsk

avar
Fransk

Awarisch
Tysk

Kode
av
Historikknotat
This alpha-2 ISO 639-1 code was approved in 1999 and included in ISO 639-1: 2002. It was mistakenly missing in earlier versions of the tables on the ISO639-2 web site. As of January 2003, it has been included.
Engelsk