2333 HEKNE (Brevhus I)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:52
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/2625c870-b5fe-4ba3-be94-5d8895aaf34e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
2333 HEKNE
Bokmål

Alternative navn
HEKNE
Bokmål

Etablering
01.04.1959 Stange (Kommune)

-Tidspunkt
01.04.1959
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.07.1969

-Tidspunkt
31.07.1969
Kode
2333
Forretningstype
Bokmål

Historikk

HEKNE brevhus I, i Romedal herred, Hedemark fylke, under Hamar postktr., ble opprettet den 1.4.1959. (Brevhusregister/Retting nr 4 til 81. utg. av N.P.)

Brevhuset 2333 HEKNE ble lagt ned fra 1.8.1969. Ny postadresse: 2332 ÅSVANG. Sirk. 27, 4.9.1969.

Det finnes ikke notering om levering av stempel.

(2333)
Brevhusstyrere:
Kjøpm. Oskar Bagås 1.4.1959 (f. 1912).
Kjøpm. Reidar Holst 1.9.1960 (f. 1914).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.04.1959 31.07.1969

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.04.1959 31.07.1969

--Tidligste tidspunkt
01.04.1959
--Seneste tidspunkt
31.07.1969
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål