Årsak til tilstandsvurdering av billedkunst

Under produksjon
Status
22.05.2017 07:56:04
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/0a608c97-6e7f-4106-8ad1-711c1605b35a
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 1 av 1 treff.
Navn
Årsak til tilstandsvurdering av billedkunst
Bokmål

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskInnholdet oppdatert
22.05.2017 07:56:04
Uuid
0a608c97-6e7f-4106-8ad1-711c1605b35a
ACL (rettigheter)
0a608c97-6e7f-4106-8ad1-711c1605b35a_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Anders Inderberg (KulturIT AS) 22.05.2017 07:50:21

Status


Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
1

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
16.05.2017 16:09:58
Sist lagret
22.05.2017 07:50:21
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Anders Inderberg (KulturIT AS) 22.05.2017 07:50:21