Årsak til tilstandsvurdering av billedkunst

Lister til konserveringsmodul

16.03.2018 16:03:18
Under produksjon
Status

URI
http://kulturnav.org/0a608c97-6e7f-4106-8ad1-711c1605b35a
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 1 av 1 treff.
Navn
Årsak til tilstandsvurdering av billedkunst
Bokmål

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Engelsk