Föreningen för Fornminnes- och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne (Förening) [sv]

Föreningen för Fornminnes- och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne (swedish)

Hembygdsförbund och -föreningar (Sveriges Hembygdsförbund) [sv]

Dataset owner
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
October 5, 2015 10:26:42 AM CEST
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/08dc72d6-6ed8-4f65-b7ef-ff1f548cfc68 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Föreningen för Fornminnes- och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Place reference
-Place