4449 SVARTEVATN (Brevhus I)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:14:43
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/00582adf-fdea-464f-b59a-c16b250d45d1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
4449 SVARTEVATN
Bokmål

Alternative navn
SVARTEVATN
Bokmål

Etablering
01.07.1974 Sirdal (Kommune)

-Tidspunkt
01.07.1974
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
26.10.1976

-Tidspunkt
26.10.1976
Kode
4449
Forretningstype
Bokmål

Historikk

4449 SVARTEVATN brevhus I, i Sirdal komm., Vest-Agder fylke, under Flekkefjord postområde, ble opprettet den 1.7.1974. Sirk. 21. 4.7.1974.

4449 SVARTEVATN brevhus I P ble lagt ned 26.10.1976. Ny postadresse: 4443 TJØRHOM. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

(4449)
Brevhusstyrer:
Disponert av A/S F. Selmer/Høyer Ellefsen ved anlegget på Svartevanns-dammen, fra 1.7.1974.

Sesongen 1974 i tiden 1.7.--15.11.1974. Geir Atle Våg og Alf Larsen m/Magne Versland som ferieavløser.

Sesongen 1975, i tiden 1.6.--15.12.1975. Margurite Tveit og Alf Larsen, med Magne Versland som ferieavløser.

Sesongen 1976, i tiden 22.6.--26.10.1976. Alf Larsen, med Marie Larsen som ferieavløser.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.07.1974 26.10.1976

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.07.1974 26.10.1976

--Tidligste tidspunkt
01.07.1974
--Seneste tidspunkt
26.10.1976
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål