Betegnelse: Status [no]

Betegnelse: Status (norwegian bokmål), Benämning: Status (swedish)

Termlistor för katalogisering av objekt vid museer [sv]

03/11/2021 14:35:46
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/d0b00c2e-34ab-458a-9e30-d8913856542d
Download
Login/register to download the dataset content
No hits.
Name
Betegnelse: Status
Norwegian bokmål

Benämning: Status
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk