Betegnelse: Type [no]

Betegnelse: Type (norwegian bokmål), Benämning: Typ (swedish)

Termlistor för katalogisering av objekt vid museer [sv]

03/11/2021 14:35:46
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/c3099415-bab6-457c-82d6-8cd31e519bac
Download
Login/register to download the dataset content
No hits.
Name
Betegnelse: Type
Norwegian bokmål

Benämning: Typ
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk