Drammenbanen og Spikkestadbanen (Trafikkstrekninger) [no]

Drammenbanen og Spikkestadbanen (norwegian bokmål)

Jernbanestrekninger (Norsk Jernbanemuseum) [no]

Description
Drammenbanen fra Oslo V (Kristiania V)– Drammen ble åpnet i 1872. I Drammen var banen tilknyttet Randsfjordbanen. I årene 1917-1922 ble banen lagt om til normalspor i etapper. Den ble elektrifisert i 1922 (Oslo-Brakerøya) og i 1930 (videre til Drammen). Banen fikk dobbeltspor Oslo V-Sandvika i 1922 og mellom Sandvika og Asker i etapper i årene 1953-1958.

Lieråsen tunnel med nytt dobbeltspor Asker-Tuverud-Brakerøya (15,5 km) ble åpnet i 1973. Samtidig ble den gamle strekningen fra Spikkestad ...
Drammenbanen fra Oslo V (Kristiania V)– Drammen ble åpnet i 1872. I Drammen var banen tilknyttet Randsfjordbanen. I årene 1917-1922 ble banen lagt om til normalspor i etapper. Den ble elektrifisert i 1922 (Oslo-Brakerøya) og i 1930 (videre til Drammen). Banen fikk dobbeltspor Oslo V-Sandvika i 1922 og mellom Sandvika og Asker i etapper i årene 1953-1958.

Lieråsen tunnel med nytt dobbeltspor Asker-Tuverud-Brakerøya (15,5 km) ble åpnet i 1973. Samtidig ble den gamle strekningen fra Spikkestad til Brakerøya nedlagt. Strekningen Asker–Spikkestad, som ble en sidebane, har fra 6. januar 2008 navnet Spikkestadbanen.

Oslotunnelen med nytt dobbeltspor Oslo S-Skøyen ble åpnet i 1980. Etter åpningen av Oslotunnelen ble persontrafikken gradvis overført fra Oslo V til Oslo S. Stasjonen Oslo V og strekningen Oslo V–Filipstad ble nedlagt fra 28. mai 1989.

Strekningen Asker-Drammen fikk fjernstyring i 1973 og Oslo S-Asker i 1992-1993.

Strekningen mellom Lysaker og Asker fikk i 2005 og 2011 et nytt dobbeltspor slik at det samlet er fire spor på denne strekningen. Det nye sporet har navnet [Askerbanen](http://kulturnav.org/1b554a02-aa95-4eac-a1cc-8796eb9d2856). [no]
Dataset owner
Norsk Jernbanemuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Thor Bjerke, thbjerk@online.no [sv]
Last changed
30/05/2016 07:43:14
03/06/2023 01:57:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b33a0ef1-992c-436b-b054-0743b6d7799d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Drammenbanen og Spikkestadbanen
Norwegian bokmål

Other name
Spikkestadbanen [no] -

-Name
Spikkestadbanen
Norwegian bokmål
Description
Drammenbanen fra Oslo V (Kristiania V)– Drammen ble åpnet i 1872. I Drammen var banen tilknyttet Randsfjordbanen. I årene 1917-1922 ble banen lagt om til normalspor i etapper. Den ble elektrifisert i 1922 (Oslo-Brakerøya) og i 1930 (videre til Drammen). Banen fikk dobbeltspor Oslo V-Sandvika i 1922 og mellom Sandvika og Asker i etapper i årene 1953-1958.

Lieråsen tunnel med nytt dobbeltspor Asker-Tuverud-Brakerøya (15,5 km) ble åpnet i 1973. Samtidig ble den gamle strekningen fra Spikkestad til Brakerøya nedlagt. Strekningen Asker–Spikkestad, som ble en sidebane, har fra 6. januar 2008 navnet Spikkestadbanen.

Oslotunnelen med nytt dobbeltspor Oslo S-Skøyen ble åpnet i 1980. Etter åpningen av Oslotunnelen ble persontrafikken gradvis overført fra Oslo V til Oslo S. Stasjonen Oslo V og strekningen Oslo V–Filipstad ble nedlagt fra 28. mai 1989.

Strekningen Asker-Drammen fikk fjernstyring i 1973 og Oslo S-Asker i 1992-1993.

Strekningen mellom Lysaker og Asker fikk i 2005 og 2011 et nytt dobbeltspor slik at det samlet er fire spor på denne strekningen. Det nye sporet har navnet [Askerbanen](http://kulturnav.org/1b554a02-aa95-4eac-a1cc-8796eb9d2856).
Norwegian bokmål

Technical description
Sporvidde 1067 mm, omlagt til normalspor 1435 mm 09.02.1920 (delvis 3-skinnespor 1917-1922)
Lengde opprinnelig 53,1 km
Lengde fra 1973, Lieråsen tunnel: 40,5 km
Lengde fra 1980, Oslotunnelen: 41,7 km
Elektrisk drift
Norwegian bokmål

History

16.06.1869: Stortingsvedtak
07.10.1872: Høytidelig åpning Kristiania V–Drammen ved statsråd Vogt. Vanlig trafikk fra samme dag.
09.02.1920: Omlagt normalspor Oslo V–Drammen (delvis 3-skinnespor fra 1917 til 1922)
18.06.1922: Elektrisk drift Oslo V–Asker
30.08.1922: Elektrisk drift Asker–Heggedal
26.11.1922: Dobbeltspor Oslo V–Sandvika
26.11.1922: Elektrisk drift Heggedal–Brakerøya
06.05.1930: Elektrisk drift Brakerøya–Drammen
24.07.1953: Dobbeltspor Billingstad–Hvalstad
29.11.1955: Dobbeltspor Hvalstad–Asker
09.11.1958: Dobbeltspor Sandvika–Billingstad
10.05.1962: Stortingsvedtak bygging Lieråsen tunnel, Asker–Tuverud–Brakerøya
10.05.1962: Stortingsvedtak bygging Oslotunnelen
01.06.1973: Høytidelig åpning Lieråsen tunnel Asker–Tuverud–Brakerøya (dobbeltsporet) ved Kong Olav V
03.06.1973: Vanlig trafikk Asker–Tuverud–Brakerøya
03.06.1973: Nedleggelse Spikkestad–Brakerøya. Gjenværende del Asker-Spikkestad blir en sidebane.
30.05.1980: Høytidelig åpninmg Oslotunnelen Oslo S-Skøyen (dobbeltsporet) ved samf.minister Ronald Bye
01.06.1980: Vanlig trafikk Oslotunnelen
28.05.1989: Nedlagt Oslo V (all persontrafikk til Oslo S)
1992-93: Oslo S-Asker fjernstyrt
21.04.1996: Dobbeltspor Brakerøya–Drammen
07.06.1996: Høytidelig åpning dobbeltspor Brakerøya–Drammen ved samf.minister Kjell Opseth
24.01.2005: Spikkestadlinjen fjernstyrt
06.01.2008: Navnet Spikkestadlinjen endret til Spikkestadbanen

Norwegian bokmål

Type
Norwegian bokmål

Swedish

-Type
Norwegian bokmål

Swedish

-Timespan
07/10/1872

--Earliest time
07/10/1872
--Actor
Norwegian bokmål
Åpnet [no] 30/05/1980

-Type
Norwegian bokmål

Swedish

-Timespan
30/05/1980
--Earliest time
30/05/1980
Reference
Thor Bjerke, Tore Haugen, Finn Holom, Ove Tovås: Banedata 2013
Norwegian bokmål