Lödöse varv (2) (Varv) [sv] - Deprecated

Lödöse varv (2) (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/03/2016 20:36:03
Deprecated
Status

URI
Needs to be published, before URI is available
Name
Lödöse varv (2)
Swedish

Establishment
1300?
Det finns spår av skeppsbyggnad från 1300-talet

-Time
1300?
-Dating comment
Det finns spår av skeppsbyggnad från 1300-talet
Swedish
Termination
1987

-Time
1987
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Varvet har en grund i det skeppsbyggeri som funnits där sedan medeltiden. Under 1500- och 1600-talet byggdes många fartyg till örlogsflottan här. Produktionen av stålfartyg började år 1900, när ångaren Karin blev den första fartygsleveransen. Varvet fick ett stort uppsving på 1960-talet när bröderna Lars och Vilgot Johansson från Skärhamn tog över varvet. Det fick senare nya ägare och lades slutligen ner 1987.

Swedish

Activity
Varvsverksamhet Lilla Edet (Kommun) [sv], Lödöse [sv],

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Lilla Edet (Kommun) [sv], Lödöse [sv],
--Place
--Specified
Lödöse
Swedish
Reference
Dunge, Manne (red.), Varvsliv: minnen från en svensk industriepok, [Sjöhistoriska museet], Stockholm, 2004
Swedish

DigitaltMuseum
021166009559
-Id
021166009559
-System
DigitaltMuseum