Krøderbanen (Trafikkstrekninger) [no]

Krøderbanen (norwegian bokmål)

Jernbanestrekninger (Norsk Jernbanemuseum) [no]

Description
Sidebane til Randsfjordbanen. Banen fra Vikersund til Krøderen ble åpnet i 1872. På Krøderen var det korrespondanse med dampskip til Gulsvik. Under den midlertidige trafikken på Bergensbanen fra 1907 ble det kjørt direkte tog fra hovedstaden til Krøderen i forbindelse med dampskip til Gulsvik og tog videre i retning Bergen - og omvendt. Banen ble sammen med Randsfjordbanen omlagt til normalspor i 1909.

NSB benyttet navnet Krøderen­banen, men gikk fra 1972 gradvis over til Krøderbanen.

Perso...
Sidebane til Randsfjordbanen. Banen fra Vikersund til Krøderen ble åpnet i 1872. På Krøderen var det korrespondanse med dampskip til Gulsvik. Under den midlertidige trafikken på Bergensbanen fra 1907 ble det kjørt direkte tog fra hovedstaden til Krøderen i forbindelse med dampskip til Gulsvik og tog videre i retning Bergen - og omvendt. Banen ble sammen med Randsfjordbanen omlagt til normalspor i 1909.

NSB benyttet navnet Krøderen­banen, men gikk fra 1972 gradvis over til Krøderbanen.

Persontrafikken på banen ble nedlagt i 1958. Godstrafikken fortsatte, men fra vinteren 1969–70 ble ikke banen brøytet vinterstid. Strekningen km 119,5 til Krøderen (2,4 km) ble nedlagt i 1979 og resten av banen i 1985.

Norsk Jernbaneklubb tok 4. september 1977 banen i bruk for kjøring av veterantog i sommerhalvåret. Banen er er i dag en kjent museumsbane som drives av Stiftelsen Krøderbanen. De øverste 2,4 km av banen er fredet. Resten av banen foreslås vurdert for fredning i Landsverneplan for jernbanen. [no]
Dataset owner
Norsk Jernbanemuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Thor Bjerke, thbjerk@online.no [sv]
Last changed
30/05/2016 07:43:15
03/06/2023 01:57:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9b66a80b-c968-4dbe-b9ca-191f09d38c24 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Krøderbanen
Norwegian bokmål

Alternative name
Krøderenbanen
Norwegian bokmål

Description
Sidebane til Randsfjordbanen. Banen fra Vikersund til Krøderen ble åpnet i 1872. På Krøderen var det korrespondanse med dampskip til Gulsvik. Under den midlertidige trafikken på Bergensbanen fra 1907 ble det kjørt direkte tog fra hovedstaden til Krøderen i forbindelse med dampskip til Gulsvik og tog videre i retning Bergen - og omvendt. Banen ble sammen med Randsfjordbanen omlagt til normalspor i 1909.

NSB benyttet navnet Krøderen­banen, men gikk fra 1972 gradvis over til Krøderbanen.

Persontrafikken på banen ble nedlagt i 1958. Godstrafikken fortsatte, men fra vinteren 1969–70 ble ikke banen brøytet vinterstid. Strekningen km 119,5 til Krøderen (2,4 km) ble nedlagt i 1979 og resten av banen i 1985.

Norsk Jernbaneklubb tok 4. september 1977 banen i bruk for kjøring av veterantog i sommerhalvåret. Banen er er i dag en kjent museumsbane som drives av Stiftelsen Krøderbanen. De øverste 2,4 km av banen er fredet. Resten av banen foreslås vurdert for fredning i Landsverneplan for jernbanen.
Norwegian bokmål

Technical description
Sporvidde 1067 mm frem til 01.11.1909, deretter 1435 mm
Lengde 26,4 km
Norwegian bokmål

History

16.06.1869: Stortingsvedtak
28.11.1872: Banen åpnet for vanlig trafikk
01.11.1909: Lagt om til normalspor
19.01.1958: Persontrafikken nedlagt
01.01.1979: Strekningen fra km 119,5 til Krøderen (2,4 km) nedlagt
01.03.1985: Resten av banen nedlagt
04.09.1977: Det første veterantoget ble kjørt i regi av Norsk Jernbaneklubb

Norwegian bokmål

Type
Norwegian bokmål

Swedish

Reference
Thor Bjerke, Tore Haugen, Finn Holom, Ove Tovås: Banedata 2013
Norwegian bokmål