Hjälp, instruktioner och riktlinjer för ett dataset [sv]

Ett dataset kan ha en hjälpsida som kan innehålla hjälp, instruktioner och riktlinjer som beskriver datasetet och hur dess innehåll ska byggas upp och förvaltas. Texten är skriven av datasetförvaltaren och den kommer upp när du klickar på hjälpikonen vid datasetets namn och den länkas även till från enskilda poster i datasetet.

Skapa en hjälpsida

Hjälpen skapas i underpanelen Hjälp vid redigering av datasetet. Det finns tre möjligheter och alla tre är vid behov möjliga att använda:

  • En text som redigeras i KulturNav och som visas på hjälpsidan.
  • En länk till en extern sida (URL) som innehåller hjälp, instruktioner och riktlinjer
  • Ett uppladdat dokument (t ex en PDF) som innehåller hjälp och som visas/laddas ner när användaren klickar på en länk.

Exempel

Life roles (KulturIT [no])[sv]