Use measurement value unit

Other languages: Bruksmåling - enhet for måleverdi (norwegian bokmål), Användningsmätning - måttenhet för värde (swedish)

Termlistor för katalogisering av objekt vid museer [sv]

03/11/2021 14:35:46
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/5f66d721-0c34-4b05-90d1-462a62ae0ec9
Download
Login/register to download the dataset content
No hits.
Name
Use measurement value unit
English

Bruksmåling - enhet for måleverdi
Norwegian bokmål

Användningsmätning - måttenhet för värde
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk