Hovedbanen (Trafikkstrekninger) [no]

Other languages: Hovedbanen (norwegian bokmål)

Jernbanestrekninger (Norsk Jernbanemuseum) [no]

Description
Hovedbanen går fra Oslo (Christiania) til Eidsvoll og ble tatt i bruk i sin helhet i 1854. Hovedbanen, eller Mjøsbanen som den også ble kalt, ble etter regjeringens kontrakt med de engelske kontraktørene drevet av disse i fem år frem til 1859. Banen ble deretter drevet av det halvt offentlige, halvt private aksjeselskapet Norsk Hoved-Jernbane (N.H.J.). Selskapet ble overtatt av NSB i 1926.

Ved anlegget av Gardermobanen ble Hovedbanen mellom Lillestrøm og Børke bru samt forbi Kløfta stasjon f...
Hovedbanen går fra Oslo (Christiania) til Eidsvoll og ble tatt i bruk i sin helhet i 1854. Hovedbanen, eller Mjøsbanen som den også ble kalt, ble etter regjeringens kontrakt med de engelske kontraktørene drevet av disse i fem år frem til 1859. Banen ble deretter drevet av det halvt offentlige, halvt private aksjeselskapet Norsk Hoved-Jernbane (N.H.J.). Selskapet ble overtatt av NSB i 1926.

Ved anlegget av Gardermobanen ble Hovedbanen mellom Lillestrøm og Børke bru samt forbi Kløfta stasjon fornyet og delvis omlagt, samtidig som det ble bygget ny Eidsvoll stasjon. [no]
Dataset owner
Norsk Jernbanemuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Ida Marie Munkerud (ida.m.munkerud@jernbanedirektoratet.no) [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
30/05/2016 07:43:15
08/06/2024 06:56:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/511cdda7-c1d6-4a71-9179-f3bb7e1d0468 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hovedbanen
Norwegian bokmål

Description
Hovedbanen går fra Oslo (Christiania) til Eidsvoll og ble tatt i bruk i sin helhet i 1854. Hovedbanen, eller Mjøsbanen som den også ble kalt, ble etter regjeringens kontrakt med de engelske kontraktørene drevet av disse i fem år frem til 1859. Banen ble deretter drevet av det halvt offentlige, halvt private aksjeselskapet Norsk Hoved-Jernbane (N.H.J.). Selskapet ble overtatt av NSB i 1926.

Ved anlegget av Gardermobanen ble Hovedbanen mellom Lillestrøm og Børke bru samt forbi Kløfta stasjon fornyet og delvis omlagt, samtidig som det ble bygget ny Eidsvoll stasjon.
Norwegian bokmål

Technical description
Sporvidde 1435 mm
Lengde 67,8 km
Norwegian bokmål

History

15.03.1851: Stortingsvedtak
07.1853: Midlertidig trelasttrafikk Christiania-Strømmen
25.10.1853: Midlertidig godstrafikk Christiania-Dal
01.12.1853: Midlertidig persontrafikk Christiania-Dal
02.01.1854: Midlertidig godstrafikk Christiania-Eidsvoll
01.08.1854: Ordinær trafikk på hele banen
01.09.1854: Høytidelig åpning av banen
01.09.1859: Driften overført fra engelskmennene til Norsk Hoved-Jernbane
01.10.1903: Dobbeltspor Bryn-Lillestrøm
01.09.1904: Dobbeltspor Oslo-Bryn
04.03.1926: Hovedbanen ble en statsbane, drevet av NSB
01.09.1927: Elektrifisert Oslo-Lillestrøm
15.06.1953: Elektrifisert Lillestrøm-Eidsvoll
07.02.1965: Fjernstyrt Lillestrøm-Eidsvoll
24.01.1972: Fjernstyrt Oslo-Lillestrøm

Norwegian bokmål

Type
Norwegian bokmål

Swedish

Reference
Thor Bjerke, Tore Haugen, Finn Holom, Ove Tovås: Banedata 2013
Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021227773443
-Id
021227773443
-System
DigitaltMuseum