Hovedmateriale kirkebygg (KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) [no]

Hovedmateriale kirkebygg (norwegian bokmål)

Dataset owner
19/04/2023 08:25:21
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/429e0a77-508a-453f-b462-9817ef03095d
Download
Login/register to download the dataset content
No hits.
Name
Hovedmateriale kirkebygg
Norwegian bokmål

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish