watercolor (painting)

Akvarell (norwegian bokmål)

Kunstverkinndeling: Hovedkategori (A.2.3.B) [no]

Last changed
09/01/2015 20:47:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/396b198c-df12-498e-8444-b2ba331ff0fd | RDF/XML | JSON-LD
Label
watercolor (painting)
English

Akvarell
Norwegian bokmål

Exact match
http://vocab.getty.edu/aat/300078925
water-colours (paintings)
English

Web reference
Change note

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Norwegian bokmål