Repeterende oppgave, intervall [no]

Repeterende oppgave, intervall (norwegian bokmål)

Termlistor för katalogisering av objekt vid museer [sv]

08/12/2021 12:01:18
New
Status

URI
http://kulturnav.org/156fc6d9-6999-4c77-8866-d9c3f279baf4
Download
Login/register to download the dataset content
No hits.
Name
Repeterende oppgave, intervall
Norwegian bokmål

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk