Kunstnerrolle (Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design) [no]

Kunstnerrolle (norwegian bokmål), Konstnärsroller (swedish)

Dataset owner
30/01/2020 09:56:56
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/05569f88-91f8-4e90-9b11-3cf11150a2c4
Download
Login/register to download the dataset content
No hits.
Name
Kunstnerrolle
Norwegian bokmål

Konstnärsroller
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish