Treungenbanen, Nelaug-Treungen (Trafikkstrekninger) [no]

Other languages: Treungenbanen, Nelaug-Treungen (norwegian bokmål)

Jernbanestrekninger (Norsk Jernbanemuseum) [no]

Description
Treungenbanen ble tatt i bruk midlertidig fra Arendal til Froland i 1908. I desember 1910 begynte trafikken til Åmli og første etappe av banen var ferdig. Tre år senere ble banen tatt i bruk helt frem til endestasjonen Tveitsund.

Frem til 1913 ble navnet Arendal–Aamlibanen brukt. Etter at banen var ferdig til Tveitsund ble navnet Tveitsundbanen brukt. Endestasjonen endret navn i 1926 og Treungenbanen ble da det vanlige. Dette var en isolert bane frem til Sørlandsbanens åpning til Nelaug i 19...
Treungenbanen ble tatt i bruk midlertidig fra Arendal til Froland i 1908. I desember 1910 begynte trafikken til Åmli og første etappe av banen var ferdig. Tre år senere ble banen tatt i bruk helt frem til endestasjonen Tveitsund.

Frem til 1913 ble navnet Arendal–Aamlibanen brukt. Etter at banen var ferdig til Tveitsund ble navnet Tveitsundbanen brukt. Endestasjonen endret navn i 1926 og Treungenbanen ble da det vanlige. Dette var en isolert bane frem til Sørlandsbanens åpning til Nelaug i 1935. Samtidig ble strekningen Arendal–Nelaug lagt om til normalspor, og i en treårsperiode frem til Sørlandsbanen var ferdig videre til Kristiansand, ble Arendal endestasjon for Sørlands­banens tog. Forbindelsen Oslo V–Arendal ble høytidelig åpnet 9. november 1935.

Strekningen ovenfor Nelaug var smalsporet frem til 1946 og ble nedlagt fra 1. oktober 1967. Strekningen fra Nelaug til Simonstad (7 km) ble gjenopprettet som et sidespor i 1971 og var i bruk for tømmer- og flistransport frem til 2006. Den gjenværende strekningen ovenfor Nelaug har betegnelsen Sidesporet Nelaug–Simonstad. Sporet er trafikkert av veterantog. [no]
Dataset owner
Norsk Jernbanemuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Ida Marie Munkerud (ida.m.munkerud@jernbanedirektoratet.no) [no]
Last changed
30/05/2016 07:43:17
25/05/2024 02:53:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0239730c-720d-4068-a9f2-d0acd0fbd258 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Treungenbanen, Nelaug-Treungen
Norwegian bokmål

Alternative name
Arendal-Aamlibanen
Norwegian bokmål

Description
Treungenbanen ble tatt i bruk midlertidig fra Arendal til Froland i 1908. I desember 1910 begynte trafikken til Åmli og første etappe av banen var ferdig. Tre år senere ble banen tatt i bruk helt frem til endestasjonen Tveitsund.

Frem til 1913 ble navnet Arendal–Aamlibanen brukt. Etter at banen var ferdig til Tveitsund ble navnet Tveitsundbanen brukt. Endestasjonen endret navn i 1926 og Treungenbanen ble da det vanlige. Dette var en isolert bane frem til Sørlandsbanens åpning til Nelaug i 1935. Samtidig ble strekningen Arendal–Nelaug lagt om til normalspor, og i en treårsperiode frem til Sørlandsbanen var ferdig videre til Kristiansand, ble Arendal endestasjon for Sørlands­banens tog. Forbindelsen Oslo V–Arendal ble høytidelig åpnet 9. november 1935.

Strekningen ovenfor Nelaug var smalsporet frem til 1946 og ble nedlagt fra 1. oktober 1967. Strekningen fra Nelaug til Simonstad (7 km) ble gjenopprettet som et sidespor i 1971 og var i bruk for tømmer- og flistransport frem til 2006. Den gjenværende strekningen ovenfor Nelaug har betegnelsen Sidesporet Nelaug–Simonstad. Sporet er trafikkert av veterantog.
Norwegian bokmål

Technical description
Opprinnelig sporvidde 1067 mm, omlagt til 1435 mm i 1935 (Arendal-Treungen) og 1946 (resten).
Samlet lengde 91,3 km.
Norwegian bokmål

History

02.03.1894: Stortingsvedtak Arendal-Åmli
09.07.1908: Stortingstvedtak Åmli-Treungen (Tveitsund)
23.11.1908: Midlertidig trafikk Arendal-Froland
17.12.1910: Høytidelig åpning Arendal-Åmli ved statsminister Wollert Konow
18.12.1910: Vanlig trafikk Arendal-Åmli
14.12.1913: Vanlig trafikk Åmli-Treungen (Tveitsund) (ingen spesiell åpningshøytidelighet)
15.03.1926: Endestasjonen endret navn fra Tveitsund til Treungen, og banenavnet ble Treungenbanen
20.10.1935: Strekningen Arendal-Nelaug omlagt til normalspor, 1435 mm sporvidde
09.11.1935: Banen fikk på Nelaug tilknytning til de nye Sørlandsbanen
20.07.1946: Strekningen Nelaug-Treungen omlagt til normalspor, 1435 mm sporvidde
01.10.1967: Strekningen Nelaug-Treungen nedlagt. 8 km Nelaug-Simonstad beholdt som et sidespor.

Norwegian bokmål

Type
Norwegian bokmål

Swedish

Events
-Type
Norwegian bokmål

Swedish

-Timespan
17/12/1910

--Earliest time
17/12/1910
-Dating comment
Arendal-Åmli
Norwegian bokmål

--Actor
Norwegian bokmål
Åpnet [no] 14/12/1913
Åmli-Treungen (Tveitsund)

-Type
Norwegian bokmål

Swedish

-Timespan
14/12/1913

--Earliest time
14/12/1913
-Dating comment
Åmli-Treungen (Tveitsund)
Norwegian bokmål
Note
Denne posten anbefales brukt for strekningen Nelaug-Treungen. For strekningen Arendal-Nelaug bør navnet [Arendalsbanen](/b1b5fc73-dfba-400b-9cc0-eb12690a37cb) brukes.
Norwegian bokmål

Reference
Thor Bjerke, Tore Haugen, Finn Holom, Ove Tovås: Banedata 2013
Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021227773477
-Id
021227773477
-System
DigitaltMuseum