Allmänna ämnesord (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Other languages: Allmänna ämnesord (swedish)

Description

Ett kontrollerat vokabulär bestående av allmänna ämnesord, som inte ingår i andra specialiserade listor eller dataset i Primus eller Kultur NAV. Termer hämtas i första hand från KBs Svenska Ämnesord SAO. Termer som inte hittas där tas fram enligt KBs regler för konstruktion av ämnesord.
Utvecklingen av datasetet sker dokumentbaserat utifrån SMTMs behov för katalogisering av fotosamlingen och arkivmaterial. Därför kan termer med koppling till militärt kulturarv och sjöfart vara överrepresenter...

Ett kontrollerat vokabulär bestående av allmänna ämnesord, som inte ingår i andra specialiserade listor eller dataset i Primus eller Kultur NAV. Termer hämtas i första hand från KBs Svenska Ämnesord SAO. Termer som inte hittas där tas fram enligt KBs regler för konstruktion av ämnesord.
Utvecklingen av datasetet sker dokumentbaserat utifrån SMTMs behov för katalogisering av fotosamlingen och arkivmaterial. Därför kan termer med koppling till militärt kulturarv och sjöfart vara överrepresenterade. Målet är att utveckla datasetet flerspråkig. Engelska termer hämtas och kopplas till Getty AAT, tyska termer hämtas från GND. [sv]

Dataset owner
Contact information
Knud.Weber@smtm.se [sv]
17/06/2024 08:13:43
In operation
Status
DCAT-AP
Purpose

för indexering och kontextualisering av SMTM museisamlingar [sv]


URI
http://kulturnav.org/01580295-04e1-4fac-8a19-424edc925a85
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Allmänna ämnesord
Swedish

Description
Ett kontrollerat vokabulär bestående av allmänna ämnesord, som inte ingår i andra specialiserade listor eller dataset i Primus eller Kultur NAV. Termer hämtas i första hand från KBs Svenska Ämnesord SAO. Termer som inte hittas där tas fram enligt KBs regler för konstruktion av ämnesord.
Utvecklingen av datasetet sker dokumentbaserat utifrån SMTMs behov för katalogisering av fotosamlingen och arkivmaterial. Därför kan termer med koppling till militärt kulturarv och sjöfart vara överrepresenterade. Målet är att utveckla datasetet flerspråkig. Engelska termer hämtas och kopplas till Getty AAT, tyska termer hämtas från GND.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Default presentation
View hierarchy
Purpose
för indexering och kontextualisering av SMTM museisamlingar
Swedish

Contact information
Knud.Weber@smtm.se
Swedish