Informationskategorier [sv]

Information som hanteras och lagras i KulturNav är uppdelad i ett antal kategorier:

Aktörer

 • Personer. Personauktoriteter.
 • Organisationer. Auktoriteter för juridiska personer/organisationer.
 • Grupper. Auktoriteter för grupper av personer som släkter.
 • Namngivna djur. Gemensamma poster för namngivna djur som förekommer i många källor i kulturarvsdata.

Namngivna objekt

 • Fartyg. Gemensamma poster för fartyg som namngivna objekt som förekommer i många källor i kulturarvsdata.
 • Bebyggelsesanläggningar. En samlad byggnadsmiljö eller ett bebyggelsekomplex
 • Byggnader. En funktionellt självständig byggnadskropp.
 • Strukturer- Vägar, järnvägar, broar etc.
 • Design. DGenerll hantering av design och designobjekt.
 • Fordonsdesign. Modellbeteckningar för bilar, lastbilar, flygplan etc.
 • Fartygsdesign. Modellbeteckningar för fartyg.
 • Samlingar. Samlingar av objekt.

Termer

 • Termer. Begrepp som används som klassifikationer, ämnesord, benämningar.
 • Stilar. Stilbegrepp.
 • Taxa. Arter och andra biologiska koncept som ordnas i taxonomier.

Platser

 • Platser. Platser, ortnamn, bebyggelsenamn och administrativ indelning.

Tidsintervall

Listor

 • Dataset. Listor eller samlingar med poster inom samma kategori som hör ihop på något sätt.
 • Mappar. Användarnas egna listor med sina urval av KulturNavsposter.
 • Projekt. Projektsidor och/eller tematiskt samlade dataset eller mappar.[sv]