Bokmärkespanelen [sv]

Panelen Bokmärken listar alla sidor - poster/dataset som du bokmärkt i stigande bokstavsordning. Innehållet i listan kan filtreras. Panelen är enbart tillgänglig för inloggade användare.

Du visar en bokmärkt sida genom att klicka på länken i namnet i listan.

Filtrera listan

Bokmärkena kan filtreras så att bara listvärden av en viss typ visas. Klicka på ikonen:

    för att visas samtliga bokmärka sidor. Detta är grundläget när panelen öppnas.
    för att enbart visa poster i listan.
    för att enbart visa dataset och mappar i listan.

Hantera bokmärken

    Du kan klicka på knappen Hantera bokmärken till höger på filtreringslisten för att hantera dina bokmärken. Bokmärken förvaltas i en mapp. Du kan t ex överföra bokmärkta poster till andra mer specifika mappar.[sv]