Bokmärken: Ditt snabburval av poster [sv]

Bokmärken innebär din egen snabblista med poster eller dataset som du vill ha nära till hands, sidor som är aktuella att arbeta med eller kanske dina favoriter.

Du hittar dina bokmärkta poster och dataset under "din" gren i navigationsträdet: Mina bokmärken och under fliken BokmärkenMin sida.

Bokmärkesikonen:

  • . Sidan är ej bokmärkt. Klicka på ikonen för att bokmärka den.
  • . Sidan är redan är bokmärkt. Klicka på ikonen för att ta bort bokmärket.

Endast inloggade användare kan bokmärka poster.

Bokmärk en enskild sida

Du bokmärker en enskild sida genom att klicka på bokmärkesikonen i verktygsraden uppe till höger på sidan.
Du kan också välja Funktionsmeny | Bokmärk. Aktuell sida läggs då i din bokmärkeslista.

Observera att om aktuell sida är ett dataset och du har poster markerade i datasetet läggs dessa i bokmärkselistan (se nedan).

Bokmärk poster i dataset/sökresultat

Du kan bokmärka en enskild sida i ett dataset/sökresultat genom att expandera raden (klicka på pilen längst till höger i raden) och sedan klicka på bokmärkesikonen. Du kan också markera flera rader/sidor genom att klicka i checkboxen och sedan välja Funktionsmeny | Bokmärk. Samtliga markerade sidor/poster läggs då till din bokmärkeslista.

Hantera dina bokmärken

Du redigerar dina bokmärkteslista i Min sida genom att under funktionsmenyn välja Hantera bokmärken. Bokmärkeslistan fungerar då precis som ett sökresultat eller ett dataset/mapp. Läs mer om sökning och filtrering.[sv]