Bokmärken: Ditt snabburval av poster [sv]

Bokmärken innebär din egen snabblista med poster eller dataset som du vill ha nära till hands, sidor som är aktuella att arbeta med eller kanske dina favoriter.

Bokmärkesikonen finns i verktygspanelen:

  • . Sidan är ej bokmärkt. Klicka på ikonen för att bokmärka den.
  • . Sidan är redan är bokmärkt. Klicka på ikonen för att ta bort bokmärket.

Du hittar dina bokmärkta poster och dataset:

  • i menypanelen Bokmärken.
  • under fliken BokmärkenMin sida.
  • under "din" gren i navigationsträdet: Mina bokmärken

Endast inloggade användare kan bokmärka poster.

Bokmärk en enskild sida

Du bokmärker en enskild sida genom att klicka på bokmärkesikonen i verktygsraden uppe till höger på sidan. Du kan också välja Funktionsmeny | Bokmärk. Aktuell sida läggs då i din bokmärkeslista. Du kan även bokmärka poster i uppgiftspanelen.

Observera att om aktuell sida är ett dataset och du har poster markerade i datasetet läggs dessa i bokmärkselistan (se nedan).

Bokmärk poster i dataset/sökresultat

Du kan bokmärka en enskild sida i ett dataset/sökresultat genom att expandera raden (klicka på pilen längst till höger i raden) och sedan klicka på bokmärkesikonen. Du kan också markera flera rader/sidor genom att klicka i checkboxen och sedan välja Funktionsmeny | Bokmärk. Samtliga markerade sidor/poster läggs då till din bokmärkeslista.

Visa bokmärken

Du har tillgång till dina bokmärkta sidor i menypanelen, panelen Bokmärken. Där listas bokmärkena i bokstavsordning och du kan filtrera listan på poster och dataset/mappar. Du har även tillgång till bokmärkena på Min sida, fliken Bokmärken där du kan söka i och filtrera bokmärkta sidor. Bokmärken visas även i uppgiftspanelen.

Hantera dina bokmärken

Du redigerar dina bokmärkeslista i Min sida genom att under funktionsmenyn välja Hantera bokmärken. Bokmärkeslistan fungerar då precis som ett sökresultat eller ett dataset/mapp. Läs mer om sökning och filtrering.. Du kan t ex lägga dina bokmärkta poster i mer specifika mappar eller exportera dina bokmärken till ett Excel-ark.[sv]