Plate

photographic plate (engelsk)

Sist lagret
09.01.2015 20:45:28
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/b463a01a-0d93-4082-9982-5313087a236d | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Plate
Bokmål

photographic plate
Engelsk

Webbreferanse
Endringsnotat

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Bokmål