Kartong/papp

cardboard (engelsk)

Sist lagret
09.01.2015 20:45:28
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/9e223bc4-a459-41e3-8d62-ed8560a72c27 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Kartong/papp
Bokmål

cardboard
Engelsk

Webbreferanse
Endringsnotat

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Bokmål