Lær

leather (engelsk)

Sist lagret
09.01.2015 20:49:02
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/1d91e88e-2a5f-45c3-bfda-34122abea754 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Lær
Bokmål

leather
Engelsk

Webbreferanse
Endringsnotat

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Bokmål