Alternativ betegnelse (særnemning) (A.2.6.K/KI)

Mappetype
Deled mappe
22.05.2018 13:46:42
Beta
Status

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 1 av 1 treff.
Status
Hvilende
Totalt antall poster
5
Innholdet oppdatert
09.01.2015 13:45:45
Datasett

Kategorier


Navn
Alternativ betegnelse (særnemning) (A.2.6.K/KI)
Bokmål

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mappetype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Kontaktinformasjon
kulturnav@kulturit.no
Bokmål