Bruk KulturNav som referanse [no]

Hvis du ønsker å referere til en ressurs i KulturNav i en tekstreferanse, kan du bruke følgende eksempler.

Dataset

Navnet på datasettet. URL. KulturNav. [Hentet (eller Lest) dagens dato]

Eksempel:

Fotografregistret. kulturnav.org/1f368832-7649-4386-97b6-ae40cce8752b. KulturNav, [hentet 2024-01-19]

Post

Tittelen på posten. URL. KulturNav. [Hentet (eller Lest) dagens dato]

Eksempel:

Abersten, Rolf (1909 - 1951). kulturnav.org/6cebe6f1-923a-470b-9339-335dfe653a6a. KulturNav, [hentet 2024-01-19][no]